بازگشت به صفحه اصلي

درباره تعاونی

تاريخچه

شرکت نعاونی کارآفرینان دفاتر پیشخوان استان آذربایجان شرقی با هدف تامین نیاز اعضای خود از سال 1393  اقدام به تاسیس و ثبت قانونی شرکت نموده است و هم اکنون با 84 عضو در جهت
- ترويج و تحکيم مشارکت، همکاري و تعاون عمومي.
- تامين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي
به فعالیت خود ادامه میدهد.

اعضاء هیئت مدیره

مصطفی مصطفی زاده عسگری

عضو و نانب رئیس هیئت مدیره
 • تلفن :4135548568
 • موبایل :09141167126

اسماعیل نوروززاده

عضو و رِییس هیات مدیره
 • تلفن :35552172
 • موبایل :09144140401

علیرضا زارع فرخادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 • تلفن :34482002
 • موبایل :09143118137

جعفر خلیلی

عضو هیات مدیره
 • تلفن :37830733
 • موبایل :9144204749

سعید سالمی

عضو هیئت مدیره
 • تلفن :4137720998
 • موبایل :09143220413

محبوب امیریان

بازرس
 • تلفن :44220219
 • موبایل :09144264337