بازگشت به صفحه اصلي

درباره انجمن

تاريخچه

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال 83 با هدف پی گیری مطالبات و دفاع از حقوق اعضا با عضویت 17 دفتر تشکیل و اکنون پس از گذشت چند سال با 296 عضو یکی از انجمنهای فعال کشور میباشد.

اعضاء هیئت مدیره

مصطفی مصطفی زاده عسگری

رئیس هیئت مدیره
 • تلفن :4135556262
 • موبایل :09141167126

اسماعیل نوروززاده

دبیر
 • تلفن :35552172
 • موبایل :09144140401

مرادعلی خانی

نایب رئیس
 • تلفن :32666658
 • موبایل :09143149035

مهران حسن پور

خزانه دار
 • تلفن :413369171
 • موبایل :09144149171

علیرضا زارع فرخادی

عضو اصلی
 • تلفن :3448200
 • موبایل :09143118137

محمد ابراهیمی

بازرس اصلی
 • تلفن :32842293
 • موبایل :09149163646