واریز حق عضویت

واریز حق عضویت
نویسنده مدیر 1396/09/30

واریز حق عضویت

با سلام واحترام  از کلیه مسئولین محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان که تاکنون نسبت به پرداخت حق عضویت دفتر اقدام ننموده اند درخواست میشود سریعا نسبت به واریز آن اقدام نمایند .کاظم احمد پور خزانه دار انجمن