ثبت نام خدمات کارگزاری بورس

ثبت نام خدمات کارگزاری بورس
نویسنده مدیر 1397/04/08

ثبت نام خدمات کارگزاری بورس

 باطلاع میرساند دفاتری که مایل به ارائه خدمات کارگزاری بورس میباشند سریعا حد اکثر تا تاریخ 97/4/9درخواست خودرا به دفتر انجمن ارائه نمایند ،لازم به توضیح است جهت ارائه این خدمت دفتر بایستی مجهز به دستگاه وب کم با رزولوشن یک مگا پیکسل باشد .