اطلاعیه

اطلاعیه
نویسنده مدیر 1396/06/27

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان میرساند
نظربه اینکه قریبا خدمات منابع طبیعی در استان راه اندازی میشود دفاتری که تمایل  به ارایه این خدمت میباشند سریعا نسبت به آموزش و شرکت در آزمون در درگاه کانون قسمت آموزش مجازی اقدام نمایند.