تسلیت

تسلیت
نویسنده مدیر 1396/10/03

تسلیت

با کمال تاسف وتاثر درگذشت همکار عزیزمان آقای علیرضا لطفی را به تمامی همکاران وخانواده محترمشان تسلیت عرض نموده ازخداوند متعال برای آنمرحوم مغفرت وبرای بازماندگان صبر مسئلت مینمائیم ،مجلس ترحیم ازساعت 3الی5 بعدازظهر روزیکشنبه 96/10/3درمسجدباقرآبادواقع درخ ثقه الاسلام ایستگاه آقاجان برگزارخواهدشد.