نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی

نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی
نویسنده مدیر 1396/06/26

دفاتر محترم لطفا نرخ مصوب تاییدیه را رعایت فرمایند در غیر اینصورت سرویس مزبور غیرفعال خواهد شد.
نرخ مصوب تاییدیه تحصیلی 142300ریال
هزینه پست سفارشی با ارائه رسید جداگانه به مبلغ مذکور اضافه خواهد شد.

نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی
نویسنده مدیر 1396/06/26
مشاهده نظرات

نظر خود را بنویسید

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.*