تکمیل فرم تعهدنامه کارگزاری مالی

تکمیل فرم تعهدنامه کارگزاری مالی
نویسنده : مصطفی مصطفی زاده عسگری 1397/04/17

دفاتری که مایل به ارائه خدمات سهام عدالت میباشند سریعا فرم تعهد نامه کارگزاری مالی را تکمیل وبه دفتر انجمن تحویل نمایند تا  آیکون خدمت ازطریق درگاه برای دفتر باز شود
فرم تعهد

تکمیل فرم تعهدنامه کارگزاری مالی
نویسنده : مصطفی مصطفی زاده عسگری 1397/04/17
مشاهده نظرات

نظر خود را بنویسید

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.*