آگهی مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن صنفی

آگهی مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن صنفی
نویسنده : مصطفی مصطفی زاده عسگری 1397/03/23

مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان آذربایجانشرقی درتاریخ 97/04/13 از ساعت 10الی 12 در محل مجموعه کارگران واقع در خیابان ششکلان جنب اداره صنعت ومعدن برگزار خواهد شد از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت میشود در این مجمع شرکت نمایند.

آگهی مجمع عمومی عادی وفوق العاده

آگهی مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن صنفی
نویسنده : مصطفی مصطفی زاده عسگری 1397/03/23
مشاهده نظرات

نظر خود را بنویسید

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.*