اطلاعیه کارگروه

اطلاعیه کارگروه
نویسنده : Global Administrator 1396/09/25

جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در تاریخ 96/9/18در محل استانداری تشکیل وتصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1- مقرر گردید دستورالعمل جدید دفاتر پیشخوان توسط سازمان تنظیم در اسرع وقت به دبیرخانه کارگروه ارسال شود.
2- تا تعیین تکلیف آئین نامه جدید کلیه امور دفاتر (تمدید پروانه ،تغییر مکان وتغییر نام )طبق روال سابق از طریق کارگروه انجام ونمایتده سازمان در جلسات حضورخواهد داشت
.صورتجلسه-کارگروه-189

اطلاعیه کارگروه
نویسنده : Global Administrator 1396/09/25
مشاهده نظرات

نظر خود را بنویسید

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.*