ارزیابی و رتبه بندی دفاتر

ارزیابی و رتبه بندی دفاتر
نویسنده : مصطفی مصطفی زاده عسگری 1397/01/09

مسئولین محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان آذربایجانشرقی
با سلام واحترام
ضمن تبریک مجدد حلول سال نو وعید نوروز پیرو نامه شماره ۳۴۴۶۷۵مورخ ۹۶/۱۲/۲۸مدیر محترم فناوری اطلاعات وشبکه استانداری به اطلاع میرساند با توجه به شروع طرح ارزیابی ورتبه بندی دفاتر سطح استان ،ضروری است کلیه مسئولین محترم دفاتر مدارک ومستندات مشروحه زیر را حد اکثر تاپایان وقت اداری مورخ ۹۷/۰۱/22به دفتر انجمن تحویل تا در رتبه بندی دفتر لحاظ شود ،بدیهی است عدم ارائه مدارک ومستندات ویا تاخیر در ارائه آنها بعنوان عدم وجود مستندات تلقی گردیده ونمره ای به آن شاخصها تعلق نخواهد گرفت وتاریخ تحویل مدارک تمدید تمدید نخواهد شد.
۱-تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر دفتر در صورتیکه بعد از اخذ پروانه دریافت شده باشد.
۲- تصویر گواهینامه های آموزشی دریافتی از ادارات توسط مدیر دفتر .
۳-تصویر مدارک تحصیلی وگواهی های آموزشی متصدیان دفتر.
۴-سوابق کارکنان دفتر (لیست پرداخت بیمه از ابتدای شروع بکار دفتر)
۵-کپی کارت شناسائی کارکنان صادره از دفتر انجمن .
۶-تصویرتقد یروتشویق نامه های مذیر ذفتر.
۷-کلیه مدارک فوق الذکر بایستی با امضاء مسئول دفتر ومهمور به مهر دفتر به دفتر انجمن تحویل ورسید دریافت نمایند. 

ارزیابی و رتبه بندی دفاتر
نویسنده : مصطفی مصطفی زاده عسگری 1397/01/09
مشاهده نظرات

نظر خود را بنویسید

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.*