بازگشت به صفحه اصلی

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

دومین همایش نظام اداری

دومین همایش نظام اداری کشور

ادامه خبر

شروع خدمات منابع طبیعی

ارئه خدمات منابع طبیعی در دفاترپیشخوان خدمات استان

ادامه خبر

واریز حق عضویت

 از کلیه مسئولین محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

ادامه خبر

اطلاعیه کارگروه

صورتجلسه ک96/9/18 کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان 

ادامه خبر

عدم ارایه خدمات تاییدیه تحصیلی خارج از محل دفتر

قطع خدمات درصورت ارایه خدمات خارج از محیط دفتر

ادامه خبر

اطلاعیه

شرکت هرچه سریعتر دفاتر در آزمون منابع طبیعی

ادامه خبر

نرخ تاییدیه تحصیلی

آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص تاییدیه تحصیلی

ادامه خبر

ابلاغ فرم مغایرت مدارک ثبت احوال

ارسال مدارک ایراد دار و جعل شده توسط متقاضیان

ادامه خبر

نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی

ابلاغ مجدد و الزام به رعایت نرخ تاییدیه

ادامه خبر