بازگشت به صفحه اصلی

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

ابلاغ فرم مغایرت مدارک ثبت احوال

ارسال مدارک ایراد دار و جعل شده توسط متقاضیان

ادامه خبر

شروع خدمات منابع طبیعی

شرکت هرچه سریعتر دفاتر در آزمون منابع طبیعی

ادامه خبر

عدم ارایه خدمات تاییدیه تحصیلی خارج از محل دفتر

قطع خدمات درصورت ارایه خدمات خارج از محیط دفتر

ادامه خبر

نرخ تاییدیه تحصیلی

آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص تاییدیه تحصیلی

ادامه خبر

نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی

ابلاغ مجدد و الزام به رعایت نرخ تاییدیه

ادامه خبر