• 72-10-1258
  شهر تبريز
  مدیر میر اسماعیل موسوی
  تلفن 04132363055
  تبریزرضوانشهر۱۸م رضوان بالاترازنان ماشینی فرمانداری پ۲۷/۱
 • 72-10-1259
  شهر تبريز
  مدیر مقصود انوری همراهلو
  تلفن 04132359012
  تبریز پل ارم خ ذاکری کوثر شرقی به طرف میدان پاس پ۵۹۲
 • 72-10-1260
  شهر تبريز
  مدیر محمد حسینی
  تلفن 04132309995
  پل ارم - آخر خلیل اباد - بالاتر از ایستگاه شهرداری - مغازه های حضرت ابوالفضل
 • 72-10-1261
  شهر تبريز
  مدیر میر هادی موسوی ترکمانی
  تلفن 04152422150
  ترکمانچای خ امام بالاتر از میدان معلم
 • 72-10-1262
  شهر تبريز
  مدیر اسماعیل نوروز زاده
  تلفن 04135530400
  تبریز میدان نماز دفترپیشخوان دولت ۱۲۶۲
 • 72-10-1263
  شهر تبريز
  مدیر اعظم حریری
  تلفن 04135514013
  اول خیابان خیام
 • 72-10-1264
  شهر کوزه کنان
  مدیر معصومه مطهری
  تلفن 09121878532
  کوزه کنان خ شهدا- بالاتر از بانک ملی- ۳۶پ
 • 72-10-1265
  شهر مرند
  مدیر صمد یوسفی سرای کشکی
  تلفن 04142143755
  خ امام - فلکه نماز
 • 72-10-1266
  شهر تبريز
  مدیر حسن پور شکر خیرالدین
  تلفن 04135425400
  انتهای طالقانی کوی اسلامشهر خ عدل روبروی مسجد امامزمان
 • 72-10-1267
  شهر خسروشاه
  مدیر حکیمه عبدی زاده
  تلفن 04132447278
  خسروشاه خیابان طالقانی نبش کوی فرهنگیان
 • 72-10-1268
  شهر جلفا
  مدیر جواد خلقی
  تلفن 04142026270
  خیابان ولایت فقیه جنب رنگ و ابزار جبلی
 • 72-10-1269
  شهر تبريز
  مدیر نیر سعادت خواه
  تلفن 04136679095
  شهرک باغمیشه ایستگاه آتشنشانی خیابان آذر شرقی پ۳۳
 • 72-10-1270
  شهر ميانه
  مدیر نهضت غیابی
  تلفن 04152334096
  میانه - میدان طالقانی ابتدای خیابان طالقانی
 • 72-10-1271
  شهر اهر
  مدیر علی سیفی قلعه جیق
  تلفن 04144333500
  خیابان بهارجاده کلیبردفترپیشخوان ۱۲۷۱
 • 72-10-1272
  شهر ورزقان
  مدیر یحیی رسول اهری
  تلفن 04144554325
  ورزقان فلکه سونگون روبروی پوشاک مهدی
 • 72-10-1273
  شهر خسروشاه
  مدیر بابک بلالی
  تلفن 04132441733
  خسروشاه خ امام شمالی جنب بانک رفاه
 • 72-10-1274
  شهر هشترود
  مدیر معصومه صادقی
  تلفن 04152723290
  اش چاراویماق شهر قره اغاج خ امام روبروی بانک ملی
 • 72-10-1275
  شهر گوگان
  مدیر سمیه فتحی پور گاوگانی
  تلفن 04134527711
  گوگان خ امام جنب اداره برق سلبق
 • 72-10-1276
  شهر بناب
  مدیر احمد جمشیدی بناب
  تلفن 04137742782
  بناب خ چمران بالاتر از اداره امور مالیاتی جنب بانک کشاورزی
 • 72-10-1277
  شهر سراب
  مدیر نگار امینی
  تلفن 04143223003
  سراب خیابان مطهری جنوبی روبروی بانک تجارت مرکزی دفتر پیشخوان ۷۲۱۰۱۲۷۷
 • 72-10-1278
  شهر سهند
  مدیر شرکت آتی سیر جهان(قادری)
  تلفن 04133616001
  سهند فاز۲ فلکه نگین دفتر پیشخوان قادری کد ۱۲۷۸
 • 72-10-1279
  شهر ملکان
  مدیر نسرین ناصری ملکی
  تلفن 04137825353
  ملکان خ امام جنب بانک سینا
 • 72-10-1280
  شهر مراغه
  مدیر ویدا شکری
  تلفن 04137273001
  مراغه- میکاییل اباد- روبروی سنگکی -پلاک ۵۴۰
 • 72-10-1281
  شهر سراب
  مدیر سمیه مبارکی رازلیقی
  تلفن 04143234098
  سراب خ فردوسی شرقی جنب بانک مسکن