• 72-10-1233
  شهر -
  مدیر کبری حیدری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1234
  شهر تبريز
  مدیر مریم عباسزاد اصل
  تلفن 04135454911
  خ منتظری نرسیده به میدان سجادیه روبروی ک سید لر
 • 72-10-1235
  شهر تبريز
  مدیر سکینه حسامی سرند
  تلفن 04132827363
  خیابان بهار اول کوی مخابرات روبروی دانشگاه الزهرا
 • 72-10-1236
  شهر تبريز
  مدیر طاهر تاروردی پور
  تلفن 04135403523
  تبريز خيابان پاستور جديد ساختمان صدرا پلاك۴۵
 • 72-10-1237
  شهر سردرود
  مدیر مینا علیزاده اسکوئی
  تلفن 04134203240
  سردرود خ امام اول خ ش فائقی پ ۴
 • 72-10-1238
  شهر وايقان
  مدیر مهدی صادق زاده وایقانی
  تلفن 04142472699
  خ امام-روبروی بانک ملی
 • 72-10-1239
  شهر تبريز
  مدیر خدماتی کوثر عالی(عالی نژاد)
  تلفن 04132360236
  تبریز خیابان مفتح نرسیده به میدان امام حسین پ 229
 • 72-10-1240
  شهر تبريز
  مدیر یوسف بهرام زاده
  تلفن 04136371126
  تبریز جاده تهران ورودی اصلی کرکج پ ۲۴
 • 72-10-1241
  شهر ميانه
  مدیر سید محمد رضا کوزه گری
  تلفن 04152239668
  خ امام-روبروی جهاد دانشگاهی-پ۹۷۵
 • 72-10-1242
  شهر تبريز
  مدیر علی خادمی
  تلفن 04134257475
  تبریز بلوار ملت سه راه پالایشگاه جنب کوی آذرنو پ۵۵
 • 72-10-1243
  شهر سراب
  مدیر مهدی نباتی
  تلفن 04143225000
  سراب خ ش بهشتی دفترپیشخوان نباتی
 • 72-10-1244
  شهر تبريز
  مدیر شیوا اسفندی
  تلفن 04136580380
  تبریز - خیابان عباسی - اول کوی مناف زاده - مغازه G۵
 • 72-10-1245
  شهر تبريز
  مدیر اکبر مولایی
  تلفن 04136669071
  ولی امر - خ بهارستان -نرسیده به میدان فرهنگ - طبقه همکف برج یاقوت
 • 72-10-1246
  شهر تبريز
  مدیر کاظم احمد پور
  تلفن 04135571958
  شریعتی جنوبی روبروی خلیفه گری ارامنه
 • 72-10-1247
  شهر تبريز
  مدیر اصغر حسن پور
  تلفن 04133368989
  خیابان امام-روبروی پاساژ-جنب بانک ملت
 • 72-10-1248
  شهر تبريز
  مدیر آیلار یاوری
  تلفن 04133331258
  تبریز خ دروازه تهران سراهی ولیعصر اول خ ولیعصر جنوبی جنب ساختمان کوثر
 • 72-10-1249
  شهر -
  مدیر بابک نوروزی پناهی
  تلفن 04133263383
  ولیعصر-خ همافر-جهارراه نگین پارک
 • 72-10-1250
  شهر تبريز
  مدیر داود عبدالهی
  تلفن 04133355766
  خ امام بالاتر از چهارراه منصور ایستگاه مسجد حاج احمد جنب فرش نفیس ساختمان ۴۳۵
 • 72-10-1251
  شهر تبريز
  مدیر علی حسین حامدی
  تلفن 04132831691
  خیابان قدس خیابان تالار پلاک ۳
 • 72-10-1252
  شهر تبريز
  مدیر میر مسعود موسوی
  تلفن 04135262939
  خیابان دارایی جدید روبروی مسجد شکلی پلاک ۶
 • 72-10-1253
  شهر باسمنج
  مدیر بیژن شیخان
  تلفن 04136348688
  باسمنج خ امام جنب مرکز بهداشت ساختمان پست
 • 72-10-1255
  شهر ملکان
  مدیر شاپور بدل نژاد
  تلفن 04137829141
  خ امام اول بلوارحافظ بالاتر از پست بانک
 • 72-10-1256
  شهر تبريز
  مدیر شهرام عطار جعفری
  تلفن 04133343732
  خ پاستور جدید مابین فدک و جدیری نبش تقاطع رضانژاد
 • 72-10-1257
  شهر ايلخچي
  مدیر فخرالدین قنبری
  تلفن 04133415400
  امام روبروبری مرکز مخابرات