• 72-10-1183
  شهر -
  مدیر احمد عسگری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1184
  شهر -
  مدیر علویه کریمی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1185
  شهر -
  مدیر محمد باقر زارع کلیبر
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1186
  شهر -
  مدیر اعظم کرباسی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1187
  شهر -
  مدیر والیه محمدی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1188
  شهر -
  مدیر صالح امن زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1189
  شهر -
  مدیر مریم رحیمی وند بیرق
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1190
  شهر تبریز
  مدیر حسن محبی
  تلفن 33251351
  تبریز خ ش منتظری بالاتر از چهارراه مارالان نرسیده به چهارسوق نبش ک ش دادی
 • 72-10-1191
  شهر -
  مدیر نیر زارع آبادی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1192
  شهر مراغه
  مدیر حسین عبدی آقکند
  تلفن 04137256600
  خ معلم شمالی پ69
 • 72-10-1193
  شهر -
  مدیر ملیحه فرشبافیان
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1194
  شهر -
  مدیر نیرغلامی ترکمبور
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1195
  شهر -
  مدیر حسین علیقلی زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1196
  شهر -
  مدیر مجتبی آریانا
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1197
  شهر -
  مدیر ابوالفضل عیسی بیگلو
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1198
  شهر -
  مدیر محمد اکبر پوری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1199
  شهر -
  مدیر احسان مسلمی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1200
  شهر تبریز
  مدیر شرکت اوزمان رایانه آذر(زارع)
  تلفن 04134482002
  فجر خ نگارستان خ گلباران
 • 72-10-1201
  شهر -
  مدیر ابوالفضل اکبریان آذر
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1202
  شهر -
  مدیر محمد نژادیان
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1204
  شهر -
  مدیر علیرضا جهانی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1205
  شهر -
  مدیر فرهاد موذنی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1206
  شهر -
  مدیر حسن دادده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1207
  شهر -
  مدیر نسرین نیک مهر
  تلفن -
  --------