• 72-10-1439
    شهر تبريز
    مدیر الناز علیزاده
    تلفن 04134442467
    راه آهن ۱۸ متری شنب غازان نرسیده به میدان امام حسین جنب داروخانه دکتر علیزاده پلاک ۱۷