• 72-10-1439
    شهر -
    مدیر الناز علیزاده
    تلفن 04134442467
    راه آهن 18 متری شنب غازان نرسیده به میدان امام حسین جنب داروخانه دکتر علیزاده پلاک 17