• 72-10-9936
  شهر تبریز
  مدیر علیرضا فرخادی
  تلفن 04135548568
  خیابان امام مجتمع تجاری شهریار زیر زمین پلاک 52
 • 72-10-1136
  شهر -
  مدیر فریبا احمدی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1137
  شهر -
  مدیر فریده حبیب زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1138
  شهر -
  مدیر ناهید لطفعلی نزاد
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1139
  شهر -
  مدیر پریزادآریانا
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1140
  شهر اهر
  مدیر فاروق رستم زاده
  تلفن 04144339559
  --------
 • 72-10-1141
  شهر -
  مدیر زهرا کاظمی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1142
  شهر -
  مدیر جعفر مرزی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1143
  شهر تبریز
  مدیر رقيه مظلومي
  تلفن 04135276006
  --------
 • 72-10-1144
  شهر -
  مدیر رباب رفعتی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1145
  شهر -
  مدیر میر یحیی پور سعید بناب
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1146
  شهر -
  مدیر لیلا صمدیان
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1147
  شهر -
  مدیر یوسف وحدی واحد
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1148
  شهر -
  مدیر نادر اندیشه
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1149
  شهر -
  مدیر الناز هادی زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1150
  شهر ممقان - شهرک سلیمی
  مدیر رعنا شیخ عبداله زاده
  تلفن 04134329114
  45متری اول
 • 72-10-1151
  شهر -
  مدیر عالیه عزیزی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1152
  شهر -
  مدیر علیرضا لطفی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1153
  شهر -
  مدیر محمدرضا سرایدار
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1154
  شهر -
  مدیر مرادعلی خانی سردارآباد
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1155
  شهر -
  مدیر حافظ اسماعیلی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1156
  شهر -
  مدیر لیدا خدایی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1157
  شهر -
  مدیر پیشخوان خدمت اهر(خانم کلانتری)
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1158
  شهر -
  مدیر پیمان نهانی
  تلفن -
  --------